• mmusialplaymaker

PlayMaker Fizjo z Kubą Dębiczakiem


Testy diagnostyczne


1. TEST STANIA NA JEDNEJ NODZE Z ZAMKNIĘTYMI OCZAMI

Ocenia układ czucia głębokiego (stabilizacyjnego).


Osoba badana stoi na jednej nodze z zamkniętymi oczami przez 10 sekund. Kończyny górne skrzyżowane są na klatce piersiowej, noga niebadana zgięta w kolanie, podniesiona do góry/tyłu. Wykonuje 3 próby, które kończą się w momencie podparcia stopą niebadaną podłoża lub oderwania rąk od barków. Do wyniku brana jest najlepsza próba.


Ocena: skrócenie czasu stania >1s w porównaniu z drugą nogą oznacza brak dostatecznej stabilizacji statycznej nogi.


2. TEST ŚCIENNY

Bada deficyt wyprostu (zgięcia grzbietowego stopy).


Badany staje w odległości około 10 cm przodem do ściany. W takim ustawieniu próbuje on dotknąć kolanem ściany bez odrywania pięty nogi badanej. Jeśli test ten nie sprawia problemów pacjent odsuwa stopę na maksymalną odległość od ściany, w której jest w stanie prawidłowo wykonać ruch bez odrywania pięty. Wynik zapisujemy w centymetrach.


Ocena: gdy różnica pomiędzy dwoma nogami wynosi powyżej 10% - konieczna jest praca nad poprawą wyprostu w stawie skokowym.

Wynik poniżej 10 cm predysponuje do ponownych urazów.


3. TEST ÓSEMKI

Przed wykonaniem wyznaczamy dwa punkty w odległości ok 4 metrów od siebie.


Wykonujemy dwie „ósemki” w jak najkrótszym czasie skacząc na jednej nodze. Badany rozpoczyna test stojąc na nodze tak, aby punkt startowy mieć po zewnętrznej stronie stopy.


Ocena: czas nogi po urazie porównywany jest z czasem drugiej nogi. Różnica 10% pomiędzy pomiarami mówi, że badany nie jest jeszcze w 100% przygotowany do powrotu na boisko.


4. TEST GWIAZDY (STAR EXCURSION BALANCE TEST).


„Test gwiazdy” - ocenia mobilność stawu skokowego, a po części stawu biodrowego (sam test może być dobrym ćwiczeniem stabilizacyjnym). Aby go wykonać wyznaczamy 3 linie, wychodzących od miejsca stania badanego: 90 stopni w bok oraz 45 stopni w przód i w tył od osi przebiegającej na wprost od pacjenta (osi strzałkowej).


Zawodnik stoi na środku „gwiazdy” na nodze badanej i próbuje sięgnąć jak najdalej palcami drugiej nogi w 4 wyznaczonych kierunkach. Ważne, żeby nie odrywać pięty nogi badanej oraz nie przenosić ciężaru ciała na nogę niebadaną (tylko delikatne dotknięcie palcami podłogi). Wykonuje się 3 próby, wszystkie z nich muszą być zaznaczone markerem.


Próbę jest nieudana gdy: pacjent oderwie piętę, nie utrzyma pozycji, nie będzie w stanie wrócić do pozycji wyjściowej.

Nieudane próby muszą być powtórzone.


Ocena: porównujemy średnią z 3 wyników każdego z kierunków. Jeśli różnica pomiędzy nogą zdrową oraz po urazie wynosi >10% należy dalej pracować nad mobilnością w stawie skokowym.


https://www.fizjologika.pl/skrecenie-stawu-skokowego-przydatne-testy-diagnostyczne-przed-powrotem-do-sportu/


Foto: Fizjologika

25 wyświetlenia