• mmusialplaymaker

PlayMaker fizjo - Ocena ruchomości w stawie skokowym


Każdy ze stawów ma określony prawidłowy zakres ruchomości według metody SFTR.

Akronim pochodzi od angielskich nazw płaszczyzn, w których badane są ruchy:

● S – sagital (płaszczyzna strzałkowa)

● F – frontal (płaszczyzna czołowa)

● T – transverse (płaszczyzna poprzeczna)

● R – rotation (ruchy rotacyjne).


Do badania używa się goniometru (w praktyce robi się to bardzo rzadko). Wiele badań można ocenić "na oko", co w dużej mierze może być skuteczne, jednak na pewno nie tak dokładne.


Według metody SFTR ruchy zapisujemy w następujący sposób:

● jako pierwsze wszystkie ruchy prowadzone od ciała: wyprost, rotacja zewnętrzna kończyn, odwodzenie, odwracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę lewą;

● środkowa cyfra przedstawia pozycję wyjściową, w warunkach fizjologicznych jest to zazwyczaj 0;

● ostatnia cyfra to ruchy w kierunku ciała, zgięcia i rotacja wewnętrzna kończyn, przywodzenie, nawracanie, przy badaniu kręgosłupa skłony boczne oraz skręty w stronę prawą


Zakresy ruchu (w stopniach) dla stawu skokowo-goleniowego:


Staw skokowo-goleniowy i stawy stępu:


Sagital///wyprost - 0 - zgięcie///S///20-0-45


Rotation///nawracanie - 0 - odwracanie///R///20-0-40


Jak przeprowadzić badanie:

● Zgięcie podeszwowe (palce stopy idą w dół) – pozycja wyjściowa: leżenie przodem, stopa poza leżanką ustawiona prostopadle do podłoża. Oś goniometru przyłożona do kostki bocznej, ramię ruchome (goniometru) ustawione równolegle do krawędzi zewnętrznej stopy, z kolei ramię nieruchome celuje na głowę strzałki;

● Zgięcie grzbietowe – pozycja wyjściowa: siad ze zwieszonymi podudziami, stopa lekko oparta o podłoże. Oś goniometru przyłożona do kostki bocznej, ramię ruchome ustawione wzdłuż zewnętrznego brzegu stopy, a ramię nieruchome zgodnie z osią długą goleni;

● Supinacja – pozycja wyjściowa: jak wyżej. Oś goniometru ustawiona zgodnie z osią strzałkową V palca, a oba ramiona kierują się do środka ciała i leżą na podłożu;

● Pronacja – pozycja wyjściowa: jak wyżej. Oś goniometru ustawiona zgodnie z osią strzałkową I palca, a oba ramiona kierują się w bok i leżą na podłożu.

32 wyświetlenia